Kontrola prędkości

Jednym z parametrów który możesz podglądać w systemie jest prędkość. Dane będziesz mógł wyświetlić w raporcie lub na wykresie.

Urządzenie wraz z każdym przesłanym punktem na serwer przesyła prędkość z GPS a także z CAN – jeśli jest podłączone.