OWU

Ogólne warunki umowy „Lokalizator GPS Driveoo.pl”

Wersja z dnia 01.12.2021r

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument zawiera ogólne warunki umowy „OWU” świadczenia usługi monitoringu GPS Driveoo.pl oraz sprzedaży lokalizatorów i abonamentów GPS pomiędzy usługobiorcą a Driveoo.pl.

Zapisy te mogą ulec zmianie jeśli usługobiorca i Driveoo.pl zawrą miedzy sobą odrębną Umowę.

Zakup usługi Driveoo.pl nie wymaga podpisania umowy między usługobiorcą a Driveoo.pl. obowiązująca jest Faktura VAT na zakupione produkty i usługi. Nie ma okresu wypowiedzenia. Usługobiorca nie musi dalej opłacać abonamentu jeśli nie zamierza dalej korzystać z usługi – zakupione urządzenia są własnością Usługobiorcy i nie podlegają zwrotowi(dotyczy także abonamentu). Niewykorzystany abonament można przenieść na inny pojazd.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres kontakt@driveoo.pl lub pomoc@driveoo.pl lub na telefon +48 579 949 982 w godzinach 09:00 – 15:00

§ 2 Produkty, ceny, wysyłka i płatność

Aby usługa Driveoo.pl działała poprawnie usługobiorca musi posiadać zamontowany lokalizator GPS(firmy Teltonika) a także opłacony abonament.
Poniżej znajduję się aktualny cennik.

Lokalizatory GPS

UrządzenieCena nettoCena brutto
Lokalizator GPS podstawowy / 1 szt349.00429.27
Lokalizator GPS CAN / 1 szt699,00859.77
Lokalizator GPS pod zapalniczkę / 1 szt399.00490.77
Lokalizator GPS pod akumulator / 1 szt419.00515.37

Abonamenty GPS

AbonamentCena nettoCena brutto
Abonament POLSKA / 1 m-c / 1szt (*obowiązkowy)19.0023.37
Abonament UE / 1 m-c / 1szt8.009.84

Usługi dodatkowe GPS

NazwaCena nettoCena brutto
Moduł powiadomień / 1m-c / 1szt1.001.23
Powiadomienie SMS / 1szt0.250.30
Moduł kalendarz zadań / 1m-c / 1szt2.002.46
Czytnik RFID + 5 breloków / 1szt110.00135.30
Wysyłanie komend WEB / 1m-c / 1szt1.001.23
Moduł kierowcy / 1m-c / 1szt3.003.69

Usługi inne

NazwaCena nettoCena brutto
Koszt wysyłki kurier POLSKA / 1szt20.0024.60
Koszt wysyłki paczkomat POLSKA / 1szt15.0018.45
Koszt wysyłki kurier pobranie POLSKA / 1szt26.0031.98

Na zakupione produkty i usługi wystawiana jest FAKTURA VAT. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu.

Płatność dokonywana jest na konto bankowe(przedpłata) lub przez płatność online.

§ 3 Zasady współpracy

Usługobiorca zwany „Użytkownikiem” wraz z zakupionym lokalizatorem GPS oraz abonamentem otrzymuje dane do logowania do platformy Driveoo.pl. System dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową online 24/7. Jeżeli Usługobiorca będzie posiadał więcej niż jeden pojazd to wszystkie będą podpięte pod to samo konto użytkownika

Zakupiony przez Usługobiorce lokalizator GPS musi zamontować w samochodzie. Usługobiorca może wykonać montaż lokalizatora GPS samodzielnie, we własnym zakresie u swojego mechanika/elektryka samochodowego lub w polecanym warsztacie w większym mieście.

Koszt montażu zwykłego lokalizatora GPS zaczyna się od 150 zł netto. Montaż lokalizatora GPS z CAN zaczyna się od 250 zł netto. Ceny te mogą ulec zmianie jeśli pojazd zalicza się do aut klasy PREMIUM (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, itp). Ceny montażu lokalizatora zależą od warsztatu i każdy montaż rozliczany jest bezpośrednio z firmą montującą.

§ 4 Obowiązki i odpowiedzialność stron

Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty abonamentu na lokalizator GPS na wybranym przez siebie okresie trwania liczonym w miesiącach(ceny podane w punkcie nr.2).

Za abonament płatność pobierana jest z góry na podstawie faktury VAT. Usługobiorca ma 7 dni na opłacenie abonamentu.

Usługobiorcy przysługują dodatkowe rabaty na abonament w przypadku korzystania z usługi powyżej 12 miesięcy(opłacanej i aktywnej). Rabat ustalany jest indywidualnie z Usługobiorcą.

W przypadku braku płatności Usługobiorca traci dostęp do widoczności urządzenia powyżej okresu do którego posiadał aktywny abonament.

Driveoo.pl w ramach opłaconego dostępu zapewnia dostęp do aplikacji Driveoo do monitoringu GPS pojazdu a w przypadku wystąpienia awarii do jak najszybszej ich naprawy.

Driveoo.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie na które nie ma bezpośredniego wpływu jak: awaria usługodawcy serwera, awarie operatorów GSM/GPRS, rozładowanie akumulatora pojazdu, występujące zakłócenia przez burze oraz inne losowe sytuacje.

§ 5 Gwarancje i FAQ

Usługobiorca uzyskuje gwarancję na zakupione(na podstawie faktury) urządzenie na cały okres opłaconego abonamentu. W przypadku gdy urządzenie ulegnie awarii należy je przesłać na serwis(wyjątkiem uszkodzenia przez klienta).

Usługobiorca może w każdej chwili zdemontować lokalizator GPS i zamontować w innym pojeździe.

Usługobiorca ma świadomość że lokalizator GPS to nie system antykradzieżowy, nie zapewni ochrony przed kradzieżą samochodu. W przypadku zagłuszenia, odłączenia od zasilania nie pomoże w odnalezieniu samochodu.

Prawidłowe działanie urządzenia zależy od miejsca w jakim się obecnie znajduję. Nie będzie przesyłać żadnych danych jeśli znajdzie się w garażu podziemnym, tunelu, pod metalowym dachem, w miejscu o słabym zasięgu GPS/GSM lub jeśli będzie zakłócane przez inne urządzenia

Lokalizator GPS korzysta z zasilania pojazdu. Dłuższy postój pojazdu(>10 dni) może spowodować rozładowanie akumulatora samochodu przez lokalizator. Jeśli wiesz że pojazd nie będzie uruchamiany przez dłuższy czas poproś o uśpienie urządzenia lub jeśli masz możliwość odepnij wtyczkę zasilania.

Usługobiorca urządzenie otrzymujesz ustawione i gotowe do pracy(staje się własnością Usługobiorcy). Należy podłączać go pod zasilanie 12/24V. Przesyłane dane są generowane w różnych odstępach w zależności od czasu, odległości lub skrętu. W przypadku urządzeń CAN dokładność danych pobieranych z pojazdu(paliwo, przebieg, itd.) zależy od komputera w samochodzie. Takie dane jakie pojawiają się na desce rozdzielczej będą przesłane na serwer. Dokładność danych zależy od komputera CAN pojazdu.

Abonament PL jest obowiązkowy, abonament UE jest do dokupienia dodatkowo

Brak pobierania danych z Tachografu, brak integracji z SENT-GEO i eToll

§ 6 Zakończenie współpracy

Między Usługobiorcą a Driveoo.pl nie jest zawierana umowa. Usługobiorca może w dowolnym momencie przestać opłacać abonament. Nie ma okresu wypowiedzenia. Usługobiorca nie musi dalej opłacać abonamentu jeśli nie zamierza dalej korzystać z usługi – zakupione urządzenia są własnością Usługobiorcy i nie podlegają zwrotowi(dotyczy także abonamentu). Niewykorzystany abonament można przenieść na inny pojazd. Kwota pozostałego abonamentu nie podlega zwrotowi.

§ 7 Postanowienia końcowe

Usługobiorca oświadcza iż rozumie zasady działania lokalizatora gps oraz że zapoznał się z tym dokumentem(treścią) OWU.

Dane Usługobiorcy są wykorzystywane przez Driveoo.pl jedynie w celu wykonania umowy do takich czynności jak: wystawienie faktury VAT na podane dane, wysyłka urządzenia na wskazany adres, udostępnienie danych kontaktowych montażyście, informacje i powiadomienia wysyłane przez Driveoo.pl na podany adres e-mail.